Vores vision for et bæredygtigt liv og arbejde

Vi lever i en unik historisk periode uden knaphed. Alligevel løber vi stadig hurtigere i arbejdslivets hamsterhjul; stresser med fysiske og psykiske mén til følge. I fritiden forbruger vi mere og mere uden at vi er blevet lykkeligere i løbet af de seneste årtier. Derimod producerer og forbruger vi, så der skulle være 3 jordkloder, hvis alle skulle kunne gøre det samme. Det underminerer og truer liv i fremtiden. Det må kunne gøres bedre – både mht. livskvalitet, arbejde og bæredygtighed.

For at forhindre at den ubæredygtige udvikling fortsætter og tiltager, bliver vi nødt til at ændre på den måde, vi producerer og forbruger. Vi må gentænke vores værdier og visioner for det gode liv. Velfærd og livskvalitet kan ikke kun være et spørgsmål om materielt forbrug, men bør også være et spørgsmål om, hvordan vi bruger vores tid og om vores forhold mennesker imellem. Vi har en vision for et arbejdsmarked, hvor hensynet til planetens økosystemer kan gå hånd i hånd med hensyn til social bæredygtighed. Vi har en vision om en fagforening, som forholder sig aktivt til tidens store udfordringer med bæredygtighed og som kæmper for vores tid og livskvalitet, ligesom fagbevægelsen tidligere har gjort.Visionen for vores fremtidige bæredygtige liv handler om: Mindre lønarbejde, mere frivilligt arbejde, mindre forbrug mere socialt og familiemæssigt samvær, mindre fokus på at jagte alle muligheder, mere fokus på tilstrækkelighed og på at udnytte og glædes ved de muligheder man har og som er bæredygtige.

Et led i realiseringen af denne vision er at anerkende, at tid er en ultimativ ressource som ikke kan vokse og erstattes, og hvorfor det er vigtigt, at vores fagforening sikrer muligheder for fleksibel organisering af arbejdstiden og en kortere gennemsnitlig arbejdstid end i dag. Vi forventer at et fokus på øget fritid frem for løn vil føre til en nødvendig forbrugsreduktion, mindske stress og forbedre livskvalitet ved at frigive tid til omsorg, sociale aktiviteter, immateriel selvrealisering og samfundsdeltagelse. Samtidig kan nedsat arbejdstid bidrage til en mere lige fordeling af arbejdet.

Over en bestemt grænse kan livskvalitet ikke beriges af flere materielle goder. Især ikke når prisen er et overfyldt, stresset hverdagsliv indrettet efter at tjene pengene til fortsat øget forbrug. Tværtimod kan vi opnå større livskvalitetsgevinster ved at lønarbejde mindre og derved opnå mere tid til nære sociale relationer og omsorg for hinanden. Livskvalitet handler desuden om et tilpas forhold mellem forpligtigende fællesskab og individuel frihed, om stimulerende, tilpas udfordrende og samtidig overkommeligt og alsidigt arbejde, oplevelse af sammenhæng, mening og reelt indhold i tilværelsen, rekreation og kropslig velvære, samt overskudskapacitet til at involvere sig som borger.

Arbejdslivet skal forandres først og fremmest gennem mindre lønarbejdstid. Ny teknologi kan fritage os for monotone og belastende opgaver. Bureaukrati kan mindskes betragteligt, hvis virksomheder og institutioner drives kooperativt i overskuelige enheder som muliggør gensidighed og tillid. Mellemmenneskelige kvaliteter, helhedsorientering og kreativitet skal vægtes højere, hvilket indebærer et langsommere tempo og mere afvekslende forløb, som faktisk også er mere effektivt, dynamisk og tilfredsstillende. I stedet for ensliggørelse og samtidig også i stedet for opsplitning og specialiseringer, som gør at vi ikke kan tale og arbejde sammen, skal gensidighed og tværgående samarbejde fremmes gennem forpligtigende arbejdsfællesskaber og lokalsamfund.

Vi skal genskabe social lighed og lige mulighed i livet. En økonomisk omfordeling skal muliggøre et nyt system med borgerløn, hvor et bestemt minimum af velfærd er en menneskeret. I dette system får alle borgere en sikkerhed og en mulighed for at realisere deres liv og bidrage til samfundet.

Vi lever i en kaotisk ombrydningstid. I stedet for at drives af frygt og forsvare os mod ændringer, er det mere fornuftigt at gå offensivt til værks. Vi må rejse de store spørgsmål, være kreative og udvikle fremtidsvisioner, diskutere dem, lægge planer og handle kollektivt for at fremme dem. Det er det, vi har taget initiativ til og gør i ’Medlemsforum for Bæredygtig Omstilling af Samfundet’ (MBOS) under Danmarks Magisterforening. Visioner er et værktøj som skal inspirere, men også revideres og videreudvikles gennem processen. Derfor arbejder vi på at udbrede, drøfte og videreudvikle vores vision inden for Magisterforeningen, men også meget gerne på tværs af fagforeningerne. Vi du være med, så kontakt os.

Skrevet af Quentin og Jeppe / MBOS Bæredygtig fagforening

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s