Kortere arbejdstid og klimarepræsentanten – to foreslag fra Bæredygtig Fagforening

Den 19. august 2020 præsenterede og diskuterede Bæredygtig Fagforening to idéer med bestyrelsen i DM Offentlig. Vi fremlagde vores forslag om kortere almen arbejdstid og indførelsen af en klimarepræsentant på alle arbejdspladser. DM Offentlig repræsenterer en gruppe af DM’s medlemmer, som er ansat i statens, regionernes og kommunernes administrationer. Se vores slides fra præsentationen her.

Lad os undersøge om kortere arbejdstid kan bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund

I takt med den postindustrielle økonomis forandring af vores arbejdsliv, kultur, og med ny teknologi, der understøtter de forandringer, er meget arbejde blevet intensiveret. Vi ønsker nu forsøg med kollektivt nedsat arbejdstid.
Når man refererer til tidligere erfaringer med alternativer til 8-16-samfundet, er det vigtigt at skelne mellem forskellige slags tiltag: Der kan både være tale om fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderen selv betaler for at gå ned i løn, og så er der komprimeret tid, hvor ex 37 timer fordeles på 4 dage og så er der nedsat arbejdstid, hvor medarbejderen arbejder færre timer til samme løn.

På det bæredygtige arbejdsmarked har vi kortere arbejdstid end i dag

Referat fra DM-webinar den 4. juni 2020 Samfundsøkonom og professor emeritus fra RUC, Jesper Jespersen, gav den 4. juni 2020 sit bud på, hvordan fagforeninger og politikere sammen kan sikre at fremtidens arbejdsmarked bliver bæredygtigt ved bl.a. at nedsætte den almene arbejdstid. Oplægget var online, DM faciliterede, og vi i MBOS arrangerede og skabte rammerFortsæt læsning “På det bæredygtige arbejdsmarked har vi kortere arbejdstid end i dag”

MBOS støtter borgerforslaget: Stop oliejagten NU

I MBOS Bæredygtig fagforening støtter vi DM’s opbakning til borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’. Klimaministeren og regeringen skal snart træffe beslutning om der skal gives tilladelse til ny efterforskning efter olie og gas i Nordsøen. Borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’ ønsker at få et flertal i Folketinget til klart at tilkendegive overfor regeringen, at ny oliejagt ikkeFortsæt læsning “MBOS støtter borgerforslaget: Stop oliejagten NU”

Åbent brev til DM’s hovedbestyrelse

Skal DM være en bæredygtig fagforening? Kan fagbevægelsen gå forrest i den grønne omstilling? I MBOS har vi stillet disse spørgsmål i et åbent brev til DM’s hovedbestyrelse. En forkortet udgave af vores brev samt hovedbestyrelsens svar er bragt i Magisterbladet, og du kan læse det her.

Gør virksomheder klimavenlige

Journalisterne Anders Nolting Magelund og Anna Fenger Schefte holdt den 16. april 2020 webinar-oplæg om deres bud på, hvilke behov og muligheder virksomheder har for klimatilpasning. Kan fagforeninger støtte klimatiltag i virksomheder? Fagforeninger kan støtte op om den grønne omstilling ved at støtte virksomheders arbejde med klimatilpasning og via egen branding. Nedenstående video viser påFortsæt læsning “Gør virksomheder klimavenlige”