Velkommen til arbejdet for en bæredygtig fagforening og fremtid!

Bæredygtig Fagforening (tidl. MBOS) er et fagligt og aktivistisk netværk. Vi er huset af DM, men opererer selvstændigt i øvrigt, og byder alle med interesse for bæredygtig omstilling velkommen. Du tilmelder dig her.

I netværket undersøger vi muligheder for at påvirke samfundsudviklingen i en grøn og bæredygtig retning.

Vi ønsker at bruge netværket til at sætte viden i spil og skabe forandring.

Nogle medlemmer vil gerne skabe forandring i arbejdslivet eller i de organisationer, de allerede tilhører; nogle vil påvirke fagforeningen – både indadtil og på politikudviklingen; og endnu andre vil gerne finde fæller og samles om aktivisme i forhold til omstillingsdagsordenen.

Hvad vil du?

Herunder kan du læse mere om de arbejdsgrupper, som Bæredygtig Fagforening for tiden har.

Under fanen ‘Kontakt’ kan du læse om, hvordan du bliver en del af netværket.

Bæredygtig fremtid

I arbejdsgruppen Bæredygtig fremtid arbejder vi med visioner for bæredygtige liv. Vi ønsker ikke fortsat at vækste og forbruge over vores kroppes og planetens bæreevne. Vi skaber visioner for arbejdsliv, der giver plads til gode sociale liv, og for måder at arbejde på, der giver mening. Vi ønsker at skabe visioner, der har både begrebslig, praktisk og sanselig appel og som kan være med til at definere, hvilket arbejdsliv vores fagforening skal arbejde for. For tiden undersøger vi perspektiver i nedsat arbejdstid, og det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Bæredygtig fagforening

I arbejdsgruppen Bæredygtig fagforening arbejder vi for at skabe den mest bæredygtige fagforening i Danmark. Vores vision og målsætning er, at DM skal gå i front på det grønne område og vise vejen for resten af fagbevægelsen. Konkret arbejder vi for, at der indføres en klimarepræsentant på alle arbejdspladser, hvor DM organiserer og forhandler overenskomst. Dertil arbejder vi for at opnå størst mulig bæredygtighed i selve driften af foreningen, hvilket inkluderer alt fra energiforbrug og rejsepolitik til en fossilfri investeringspolitik og pensionsordning.