Videre læsning

Denne side indeholder materiale vi synes er interessant – men som vi ikke selv er afsendere på.

Arbejdstid

  • Det bliver et nyt arbejdsliv, vi møder ind til i august. Tillidsrepræsentanter forudser, at et par ugentlige hjemmearbejdsdage bliver en del af de lokale aftaler.
  • "Vores fagforening må gå med os i kampen om at sikre retten til bedre tid", skriver netværket Bæredygtig Fagforening. Kortere arbejdstid er bæredygtig tid, fordi det kan sikre mental sundhed, høj produktivitet, flere jobs og mindre klimabelastning.
  • På flere og flere fakulteter begynder medarbejderne at spørge, hvordan det ekstraarbejde, som onlineundervisningen indebærer, skal kompenseres. På AU Arts er man godt i gang.
  • Coronakrisen har skabt grobund for mere hjemmearbejde, og det er både arbejdsgivere og mange lønmodtagere glade for. Men ensformighed, ensomhed og en total sammenblanding af fritid og arbejde er nogle af de skyggesider ved hjemmearbejdet, som slet ikke er i fokus, advarer forsker.
  • Flere og flere virksomheder begynder at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kan vi lære fra Corona? Eksperter peger på, at hjemmearbejde og den fleksible arbejdsdag er kommet for at blive, men er det virkelig udelukkende fryd og gammen for landets studiejobbere, skriver Søren Stubkjær Pedersen.

Alternative arbejdsformer