MBOS støtter borgerforslaget: Stop oliejagten NU

I MBOS Bæredygtig fagforening støtter vi DM’s opbakning til borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’. Klimaministeren og regeringen skal snart træffe beslutning om der skal gives tilladelse til ny efterforskning efter olie og gas i Nordsøen. Borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’ ønsker at få et flertal i Folketinget til klart at tilkendegive overfor regeringen, at ny oliejagt ikkeFortsæt læsning “MBOS støtter borgerforslaget: Stop oliejagten NU”

Åbent brev til DM’s hovedbestyrelse

Skal DM være en bæredygtig fagforening? Kan fagbevægelsen gå forrest i den grønne omstilling? I MBOS har vi stillet disse spørgsmål i et åbent brev til DM’s hovedbestyrelse. En forkortet udgave af vores brev samt hovedbestyrelsens svar er bragt i Magisterbladet, og du kan læse det her.

Gør virksomheder klimavenlige

Journalisterne Anders Nolting Magelund og Anna Fenger Schefte holdt den 16. april 2020 webinar-oplæg om deres bud på, hvilke behov og muligheder virksomheder har for klimatilpasning. Kan fagforeninger støtte klimatiltag i virksomheder? Fagforeninger kan støtte op om den grønne omstilling ved at støtte virksomheders arbejde med klimatilpasning og via egen branding. Nedenstående video viser påFortsæt læsning “Gør virksomheder klimavenlige”

Forslag til fagforeningers arbejde for at styrke befolkningens opbakning til bæredygtig omstilling

Notat udarbejdet af DM’s medlemsnetværk MBOS Bæredygtig fagforening.Notatet rummer tre forslag til tiltag, en fagforening kan indføre, som kan styrke befolkningens opbakning til bæredygtig omstilling. A) DM kan formidle og udvikle metoder til at skabe levende forestillinger om fremtidens bæredygtige liv Opbakning til bæredygtig omstilling kan kræve, at vi har klare forestillinger om, hvor viFortsæt læsning “Forslag til fagforeningers arbejde for at styrke befolkningens opbakning til bæredygtig omstilling”

‘Virksomhed, kom ind i klimakampen!’

Klimajournalisterne Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund holdt oplæg i et webinar den 16. april 2020, som DM faciliterede og Bæredygtig fagforening MBOS var vært for. Vi bringer her et kort uddrag af nogle hovedpointer samt video fra deres oplæg. Erhvervslivet spiller en betydelig rolle Webinaret lagde ud med det store spørgsmål: hvorfor bør virksomheder engagereFortsæt læsning “‘Virksomhed, kom ind i klimakampen!’”

’Klimarepræsentant’ – for bæredygtige arbejdspladser

Dette årti skal stå i den grønne omstillings tegn, og det er derfor på tide, at klimaet får en stemme, ikke bare i Danmarks politiske miljø, men også på vores arbejdspladser. Vi foreslår, at DM som den første fagforening introducerer og bringer begrebet ”klimarepræsentant” med til forhandlingsbordet. En klimarepræsentant kan synliggøre medarbejderes ønsker om atFortsæt læsning “’Klimarepræsentant’ – for bæredygtige arbejdspladser”