Kortere arbejdstid og klimarepræsentanten – to foreslag fra Bæredygtig Fagforening

Den 19. august 2020 præsenterede og diskuterede Bæredygtig Fagforening to idéer med bestyrelsen i DM Offentlig. Vi fremlagde vores forslag om kortere almen arbejdstid og indførelsen af en klimarepræsentant på alle arbejdspladser. DM Offentlig repræsenterer en gruppe af DM’s medlemmer, som er ansat i statens, regionernes og kommunernes administrationer. Se vores slides fra præsentationen her.

Lad os undersøge om kortere arbejdstid kan bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund

I takt med den postindustrielle økonomis forandring af vores arbejdsliv, kultur, og med ny teknologi, der understøtter de forandringer, er meget arbejde blevet intensiveret. Vi ønsker nu forsøg med kollektivt nedsat arbejdstid.
Når man refererer til tidligere erfaringer med alternativer til 8-16-samfundet, er det vigtigt at skelne mellem forskellige slags tiltag: Der kan både være tale om fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderen selv betaler for at gå ned i løn, og så er der komprimeret tid, hvor ex 37 timer fordeles på 4 dage og så er der nedsat arbejdstid, hvor medarbejderen arbejder færre timer til samme løn.

På det bæredygtige arbejdsmarked har vi kortere arbejdstid end i dag

Referat fra DM-webinar den 4. juni 2020 Samfundsøkonom og professor emeritus fra RUC, Jesper Jespersen, gav den 4. juni 2020 sit bud på, hvordan fagforeninger og politikere sammen kan sikre at fremtidens arbejdsmarked bliver bæredygtigt ved bl.a. at nedsætte den almene arbejdstid. Oplægget var online, DM faciliterede, og vi i MBOS arrangerede og skabte rammerFortsæt læsning “På det bæredygtige arbejdsmarked har vi kortere arbejdstid end i dag”

Hvad kan skabe bæredygtige arbejdsliv?

I forbindelse med kampdagen 1. maj 2020 spurgte vi en samfundsøkonom, sociolog og to rådgivere om, hvad de ser som den potentielt vigtigste indsats for at skabe bæredygtige arbejdsliv i dag. Vi bringer her hver deres svar. Pernille Garde Abildgaard, forfatter og rådgiver “Bæredygtighed handler om mange ting, men en nedsættelse af arbejdstiden og indførelsenFortsæt læsning “Hvad kan skabe bæredygtige arbejdsliv?”

Nedsat arbejdstid – forskellige fags behov og forventninger

I MBOS Bæredygtig fagforening har vi interviewet fire fagforeningsrepræsentanter om deres syn på mere fleksibel og nedsat almen arbejdstid og bringer her et sammendrag Op til kommunalvalget i 2017 skrev en række københavnske fagforeninger en udtalelse, hvori de opfordrede Københavns Kommune til at gøre et forsøg med en 30-timers arbejdsuge*. De opfordrede samtidig til fagligFortsæt læsning “Nedsat arbejdstid – forskellige fags behov og forventninger”

Balancering af arbejdstiden – for et bæredygtigt arbejdsmarked

MBOS-vision for OK21  Vi har 10 år til at finde en måde at leve, producere og forbruge på, der ikke belaster planetens økosystemer mere end de biofysiske planetære grænser tillader. Det vil blandt andet kræve, at vi ændrer vores nuværende arbejdsmarked.  Vi har en vision for et arbejdsmarkedet, hvor hensynet til planetens økosystemer kan gåFortsæt læsning “Balancering af arbejdstiden – for et bæredygtigt arbejdsmarked”