Netværket MBOS

MBOS Bæredygtig fagforening er stedet, hvor vi sammen kan diskutere og undersøge muligheder for at påvirke samfundsudviklingen i en grøn og bæredygtig retning.

Vi ønsker at bruge MBOS til at sætte viden i spil og dermed skabe forandring!
Nogle medlemmer vil gerne skabe forandring gennem arbejdslivet, i de organisationer, de allerede tilhører; nogle vil påvirke fagforeningen – både indadtil og på politikudviklingen; og endnu andre vil gerne finde fæller, og samles om aktivisme i forhold til omstillingsdagsordenen. Hvad vil du?

MBOS Bæredygtig fagforening har for tiden to arbejdsgrupper:

Bæredygtig fremtid

I arbejdsgruppen Bæredygtig fremtid arbejder vi med visioner for bæredygtige liv. Vi ønsker ikke fortsat at vækste og forbruge over vores kroppes og planetens bæreevne. Vi skaber visioner for arbejdsliv, der giver plads til gode sociale liv, og for måder at arbejde på, der giver mening. Vi ønsker at skabe visioner, der har både begrebslig, praktisk og sanselig appel og som kan være med til at definere, hvilket arbejdsliv vores fagforening skal arbejde for. For tiden undersøger vi perspektiver i nedsat arbejdstid, og det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Bæredygtig fagforening

I arbejdsgruppen Bæredygtig fagforening arbejder vi for at skabe den mest bæredygtige fagforening i Danmark. Vores vision og målsætning er, at DM skal gå i front på det grønne område og vise vejen for resten af fagbevægelsen. Konkret arbejder vi for, at der indføres en grøn tillidsrepræsentant på alle arbejdspladser, hvor DM organiserer og forhandler overenskomst. Dertil arbejder vi for at opnå størst mulig bæredygtighed i selve driften af foreningen, hvilket inkluderer alt fra energiforbrug og rejsepolitik til en fossilfri investeringspolitik og pensionsordning.


Netværkets kernegruppe

MARC GRØNLUND (Journalist)

FREDERIKKE OLDIN (Cand.Mag. i sprogpsykologi, netværkskoordinator for MBOS Bæredygtig fagforening: frederikke@oldin.dk)

JAKOB SKOVGAARD (Ph.d. i historie, kontaktperson for arbejdsgruppen Bæredygtig fagforening: jkbskvgrd@gmail.com)

LEA TRIER (Sociolog, kontaktperson for arbejdsgruppen Bæredygtig fremtid: leatrier@pm.me)

ANDERS KOLD (Cand.mag. i designstudier, ansvarlig for hjemmesiden)