Den historiske kamp om arbejdstid

‘8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn’ har i nu over 100 år været model for de fleste arbejdende menneskers døgn.

Med en særudstilling og temaside fejrer Arbejdermuseet kampen for den nedsatte arbejdstid i fagbevægelsen, belyser dens historie, og giver perspektiv på vores forvaltning af fritid, ferie og weekender i dag.

Se Arbejdermuseets temaside her


Fagpolitisk kamp spiller en central rolle for vores indretning af arbejdstid.

Det beskriver Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) fra Københavns Universitet på en temaside om arbejdstid. Her skriver de om, hvordan arbejdstid siden slutningen af 1800-taller gradvist er blevet reduceret, og hvordan arbejdstid i Danmark primært reguleres via kollektive overenskomster og aftaler. 

Vigtige nedslag i historien har været:

> For 100 år siden, i 1920, blev en 8-timers arbejdsdag og en 6-dages arbejdsuge indført.
> Fra 1985 til 1990 blev arbejdstiden gradvist nedsat fra 40 timer pr. uge til 37 timer pr. uge, som vi kender det i dag.

Du kan læse mere om politiske nedslagspunkter her: 

Se FAOS’ temaside om arbejdstid

Faktaark ‘Arbejdstid i OK 1900-2010’ (PDF)

ARBEJDSTID HISTORISK SET – TIDSPOLITIK FOR 100 ÅR SIDEN

Arbejdermuseets arkiv


Læs mere på Arbejdermuseets temaside ‘Kampen om tiden’

1. maj, 1914

Bestyrelsesmedlemmer fra Trikotagearbejdernes fagforening i Esbjerg opstillet foran et 8-timers-banner.

1. maj, 1912

1. maj-demonstration med de tre bannere ‘8 Timers Frihed’, ‘8 Timers Arbejde’ og ‘8 Timers Hvile’, 1912.

1. maj, 1914

1. maj-demonstration med 8-timers-bannere og orkester med blæseinstrumenter. Foto af H.C. Hvilsom

1. maj, 1900 ca.

1. maj-demonstration i Sverige med 8-timers-kravet i front, ca. 1900.