Kampen om arbejdstid i fagbevægelsen – historisk og i dag 

‘8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn’ har i nu over 100 år været modellen for de fleste arbejdende menneskers døgn.

Med en særudstilling og temaside fejrer Arbejdermuseet kampen for den nedsatte arbejdstid i fagbevægelsen, belyser dens historie, og giver perspektiv på vores forvaltning af fritid, ferie og weekender i dag.

Se Arbejdermuseets temaside her.

Fagpolitisk kamp spiller en central rolle for vores indretning af arbejdstid.

Det beskriver Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier fra Københavns Universitet på en temaside om arbejdstid. Her skriver de om, hvordan arbejdstid siden slutningen af 1800-taller gradvist er blevet reduceret, og hvordan arbejdstid i Danmark primært reguleres via kollektive overenskomster og aftaler. 

Vigtige nedslag i historien har været: 

  • For 100 år siden, i 2020, blev en 8-timers arbejdsdag og en 6-dages arbejdsuge indført.
  • Fra 1985 til 1990 blev arbejdstiden gradvist nedsat fra 40 timer pr. uge til 37 timer pr. uge, som vi kender det i dag.  

Se FAOS’s temasider her med flere detaljer: 

FAOS’ temaside om arbejdstid

Faktaark ‘Arbejdstid i OK 1900-2010’ (pdf)

I disse år opstår nye diskussioner om arbejdstid.

I takt med udvikling af nye teknologier og nye krav til hastighed og personligt engagement i vidensarbejderes såvel som andre faggruppers arbejdsindsats, diskuteres både kvaliteten af vores hverdagsliv og vores arbejdstids omfang. Magisterbladet skriver løbende om arbejdstid og alternative arbejdsformer og giver dermed et indblik i nogle af de ideer om indretning af arbejdstid og privatliv, der er i spil i dag. Se Magisterbladets nyeste og tidligere artikler her:

Alternative arbejdsformer:

Arbejdstid: