MBOS støtter borgerforslaget: Stop oliejagten NU

I MBOS Bæredygtig fagforening støtter vi DM’s opbakning til borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’.

Klimaministeren og regeringen skal snart træffe beslutning om der skal gives tilladelse til ny efterforskning efter olie og gas i Nordsøen. Borgerforslaget ‘Stop oliejagten NU’ ønsker at få et flertal i Folketinget til klart at tilkendegive overfor regeringen, at ny oliejagt ikke længere giver mening. Begrundelsen er bl.a., at det er “urimeligt overfor fremtidige generationer at give tilladelser til ny oliejagt, når videnskaben klart og tydeligt siger, at vi skal begrænse produktionen af olie og gas for at undgå massive klimaforandringer”.

Du kan læse hele beskrivelsen og selv bakke op om forslaget ved at skrive under – senest 18. november 2020 – her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04824